sobota, 28.03.2020, Soňa

Úradná tabuľa

Korona vírus - call centrá

Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 

Opatrenia - COVID-19

K stiahnutiu

Usmernenie hlavneho hygienika SR _COVID-19_ piata aktualizácia

K stiahnutiu

standard kvality odpadovej vody v Oponiciach

K stiahnutiu

Ochrana lesov pred požiarmi

K stiahnutiu

Rezimove opatrenie HHSR pri o hrození verejného zdravia

K stiahnutiu

Opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

K stiahnutiu

Režimové opatrenie HHSR

K stiahnutiu

Súhrn opatrení prijatých po ústrednom krízovom štábe 12. marca 2020

K stiahnutiu

Oznam krízového štábu obce Oponice

K stiahnutiu

rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020

K stiahnutiu

Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona) -stránka ZMOS

https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

Usmernenie ministerky školstva

K stiahnutiu

OZNAM

K stiahnutiu

  • OZNAM Súbor pdf - (1.46 MB)

Usmernenie hlavneho hygienik a SR_karantena 09_03.2020

K stiahnutiu

Rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

K stiahnutiu

Oznam o prijatých opatreniach v súvislosti so zamedzením možného šírenia Coronavírusu (COVID – 19) v podmienkach Úradu práce

K stiahnutiu

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

K stiahnutiu

Projekt " Wifi pre teba"

K stiahnutiu

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

K stiahnutiu

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O č. OU-NR-OSZP2-2019/022482, 2020/003596

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

K stiahnutiu

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 27.3.2020 11:12:08