utorok, 27.10.2020, Sabina

Obecný cintorín

Obec Oponice oznamuje všetkým oprávneným osobám – príbuzným zosnulých, že hrobové miesta na cintoríne sú prepožičané na dobu 10 rokov od prvého uloženia rakvy. Po uplynutí 10-tich rokov treba požiadať prevádzkovateľa – Obec Oponice o predĺženie tejto doby na ďalších 10 rokov, v opačnom prípade užívacie právo na hrobové miesto zanikne. 
Zároveň oznamujeme všetkým, že stavebné úpravy hrobových miest je možné uskutočňovať  len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je Obec Oponice. Každá oprávnená osoba musí Obec Oponice požiadať o súhlas, na základe, ktorého budú môcť kamenárske firmy robiť úpravy hrobových miest.

Bližšie informácie poskytne pracovníčka Obce Oponice, Šišková Gabriela
Tel.: 038/5317125
www.virtualnycintorin.sk

Pondelok   8:00 - 12:00  13:00 - 18:00
 Utorok   8:00 - 12:00  13:00 - 16:00
 Streda   8:00 - 12:00  13:00 - 16:00
 Štvrtok   nestránkový deň
 Piatok   8:00 - 12:00  13:00 - 14:00

K stiahnutiu

Publikované: 19.4.2017 | Aktualizácia: 16.5.2017 14:09:35